Menu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka to program, który pozwala użytkownikom wprowadzić dowolny wyraz czy frazę i znaleźć informacje, które odpowiadają tak zadanemu pytaniu. Za wyszukiwarki uważa się również strony, których głównym zadaniem jest świadczenie usług wyszukiwania. Wyszukiwarki rozróżniamy według typu wyszukiwanych danych, tj. tekstowe, obrazkowe lub wideo wyszukiwarki. Najczęściej używanym typem jest wyszukiwarka pełnotekstowa.