Menu

Stosunek wyszukiwań przez Google i Seznam w czeskim internecie

Autor Jaroslav Vidim Jaroslav Vidim

Obecnie nie istnieje żadne rzetelne i miarodajne porównianie różnicy w ilości wyszukiwań między Googlem a Seznamem w Czechach. Google oficjalnie nie dostarcza na ten temat żadnych informacji. . Dlatego my zdecydowaliśmy się porównać te dwie wyszukiwarki na podstawie danych z naszej agencji.

Od lat mówi się, że stosunek wejść na strony internetowe z wyszukiwarek Google i Seznam wynosi mniej więcej 50 do 50, ewentualnie oscyluje w granicach 45-55% z korzyścią dla jednej bądź drugiej strony. W kręgu ekspertów od dawna nieoficjalnie spekuluje się, że z początkowej przewagi Seznamu, szala zwycięstwa przechyla się na korzyść Google. Chcieliśmy przekonać się, jak to jest naprawdę, czy ta teza jest trafna, jak ta różnica rozwija się w czasie oraz jak obecnie przedstawia się sytuacja obu wyszukiwarek (druga połowa 2016 roku).

Co obserwowaliśmy:

Rozwój stosunku wejść bezpośrednich (organicznych) z wyszukiwarek od początku 2014 roku do czerwca 2016 roku. Zwłaszcza rozwój:

 • całościowego stosunku wejść z wszystkich urządzeń (komputery stacjonarne, telefony komórkowe, tablety) razem
 • stosunku odwiedzin z komputerów stacjonarnych
 • stosunku wejść z telefonów komórkowych
 • stosunku odwiedzin z tabletówstosunku wejść z urządzeń mobilnych (telefonów komórkowych i tabletów)

Aby zachować obiektywizm i wyśledzić trendy zdecydowaliśmy o badaniu tego rozwoju kwartalnie. Przyglądaliśmy się jedynie przemianom w wizytach organicznych. Rozwoju liczby odwiedzających nie braliśmy pod uwagę. Można jednak przyjąć, że była ona odbiciem liczby wizyt.

Jak przebiegała nasza analiza:

Otrzymane przez nas wartości to średnie wyciągnięte z wejść z wyszukiwarek wszystkich indywidualnych klientów. Innymi słowy – wzięliśmy indywidualne wyniki wejść z wyszukiwarek i uśredniliśmy je. Taką metodę oceny uważamy za prawidłową, gdyż nie ma takiego dużego wpływu na czynnki wymienione w następnym rozdziale. Podczas analizy wyszukiwarek z sumy wartości bezwzględnych odwiedzin z indywidualnych wejść, doszliśmy do bardzo podobných wniosków. Uzyskane wartości różniły się o około 1-2%.

Próba badawcza:

Wnioski wyciągnęliśmy na podstawie porównania danych z prawie 100 czeskich stron internetowych naszych klientów, z całą organiczną odwiedzalnością rzędu kilku milionów w jednym kwartale. Próba jest naszym zdaniem wystarczająco reprezentatywna i ma dość wysoką wartość prognostyczną.

Zmienne, które mogły wpłynąć na wyniki:

 • Sami klienci:
  • Wielkość – reprezentowane były i małe, i średnie i duże strony internetowe. Ich ilość nie była rozłożona równomiernie.
  • Różne dziedziny – projekty z dziedziny e-commerce i innych
  • Różne grupe docelowe
  • Konkurencyjność – mniej i bardziej konkurencyjne projekty
  • Struktura i intensywność indywidualnych działań marketingowych klientów
 • Update’y wyszukiwarek wypuszczone w ciągu badanego okresu (1.01.2014 – 30.06.2016)
 • Status on-page i off-page czynników poszczególnych klientów na początku i na końcu badanego okresu
 • (SEO) działania prowadzone na poszczególych witrynach w czasie przeprowadzanej analizy
 • Cele, jakie wyznaczają sobie klienci dla swych stron, ich założenia, ewentualnie ich zmiany

Wnioski końcowe:

Do jakich wniosków doszliśmy?

Google i Seznam odpowiadały za łącznie około 96-97% wejść organicznych na strony internetowe naszych klientów w ciągu całego śledzonego okresu. Inne wyszukiwarki (Bing, Yahoo. Yandex…) przyniosły resztę, czyli około 3-4% odwiedzin (visits).

Wszystkie podane wielkości są zaokrąglone do liczb bez miejsc dziesiętnych. Niezaokrąglone wielkości znajdziecie w tabeli poniżej.

Całkowita ilość odwiedzin bezpośrednich (mobilne i stacjonarne urządzenia w sumie):

O ile na początku badanego okresu (Q1/2014) stosunek wyszukiwań za pomocą Google do tych przy użyciu Seznamu wynosił 47:53, tak na końcu badań (Q2/2016) wynosił on już 63:37. Zatem udział Google w 2 i pół roku wzrósł z 47% do 63% na niekorzyść Seznamu, podczas gdy obecność czeskiego Seznamu spadła z 53% do 37%. Gdyby taka tendencja utrzymywała się, to przy tym tempie wzrostu, udział Seznamu w 2022 roku spadłby do zera ☺

Ilość odwiedzin bezpośrednich z komputerów stacjonarnych:

Od początku roku 2014 do połowy roku 2016 stosunek Google vs. Seznam zmienił się z 46:54 na 61:39. Zaznaczmy, że na korzyść Google. Zatem Google wzrósł o 15 punktów procentowych z 46% na 61%. Seznam za to spadł z 54% na 39%.

Ilość odwiedzin bezpośrednich z telefonów komórkowych:

Od początku roku 2014 stosunek wyszukiwań za pomocą Google z telefonów komórkowych wzrósł z początkowego 56:44 do relacji 69:31.
Google zatem „awansował“ o 13 punktów procentowych (z 56% na 69%), a Seznam spadł z 44% na 31%.

Ilość odwiedzin bezpośrednich z tabletów:

O ile na początku badanego okresu stosunek wyszukiwań za pomocą Google do tych przy użyciu Seznamu wynosił 56:44, tak na końcu badań (w połowie 2016 roku) wynosił on 61:39. Rozwój tej zależności w przypadku tabletów jest zatem najwolniejszy. Google się polepszył, a Seznam stracił „tylko“ 5 punktów procentowych.

Urządzenia mobilne (telefony komórkowe i tablety razem):

Google zyskał przewagę w tym zakresie, wzrastając z stosunku 56:44 na 67:33. Doszło do zmiany o 11 punktów procentowych.Dokładne wielkości zaokrąglone do 1 miejsca po przecinku przedstawia poniższa tabela:

And infographic:

1361

22.06.2016

Komentáře