Menu

SERM

Rozwinięcie skrótu SERM brzmi Search Engine Reputation Managment. Narzędzie to stara się poprawiać i kontrolować reputację waszej witryny w wynikach wyszukiwania. W przypadku jakiejkolwiek negatywnej informacji, używa takich narzędzi, by na takie wiadomości jak najszybciej zareagował i jak najwięcej ich wyeliminował. Dla kontroli i monitorowania waszej marki możecie użyć na przykład narzędzia Google alert lub Mention.