Menu

Atrybut rel

„Rel” jest atrybutem w kodzie HTML, który określa relację między bieżącym dokumentem (stroną) i odsyłającym dokumentem (stroną). W ramach optymalizacji pod kątem wyszukiwarek, najczęściej spotykamy się z nim przy rozwiązywaniu problemów z powieloną zawartością strony, np. stronicowaniu. Gdy mamy do czynienia z przyszłymi potencjalnymi duplikatami stron w witrynie, używamy tagów „canonical” lub „prev” czy „next” – jako wartość parametru „rel”. Np. atrybut rel=”canonical” umieszczony w tagu HTML linku, wraz z linkiem do wybranej strony powie wyszukiwarce, którą stronę należy zaindeksować.

K dispozici nejsou žádné příspěvky...