Menu

New Tail

Większość marketingowców zna plusy i minusy tzw. long tails, które są wykorzystywane do dłuższych i bardziej złożonych zapytań. Google niedawno odkrył, że 15% wszystkich dziennych zapytań, to pytania całkowicie nowe i wyjątkowe. Zapytania new tail wcale nie muszą być długie. Wręcz przeciwnie, czasami są bardzo krótkie. Są to przede wszystkim pytania o produkt lub usługi, z którymi użytkownicy są już zaznajomieni, nie znają tylko ich dokładnej nazwy. Z tego powodu wpisują tak rozbudowane zapytania, by dany produkt lub usługę skutecznie scharakteryzować i dojść do właściwego wyniku. Obecnie zapytania new tail są uważane za dość obiecującą technikę z wielkim potencjałem.

K dispozici nejsou žádné příspěvky...