Menu

Nagłówek najwyższego poziomu H1

Nagłówki poziomu H1 i H2 są ważnym elementem zarówno dla struktury witryny, jak i dla orientacji użytkownika na stronie. Dlatego te tytuły są ważne również dla SEO. Nagłówek pierwszego poziomu, ten oznaczany w kodzie HTML jako h1, to główny tytuł strony. Powinien być tylko jeden na danej stronie, dopiero pod nim powinny znajdować się nagłówki kolejnych poziomów. Nagłówek drugiego poziomu, ten oznaczany w kodzie HTML jako h2, może się pojawiać na jednej stronie kilkakrotnie. Pod nagłówkiem H2 może znajdować się nagłówek trzeciego poziomu H3 itp. Nagłówki H1 powinny zawsze jasno określać, o czym będzie tekst znajdujący się na stronie (podobnie sam tytuł). Nagłówki H2, H3 itp. służą najczęściej do logicznego uporządkowania tekstu, pomagając zarówno użytkownikom, jak i robotom, w orientacji na stronie.