Menu

Long Tail

Long tail, czyli długi ogon, odnosi się do zapytań użytkowników, które są znacznie dłuższe w porównaniu ze standardowymi, a jednocześnie bardziej konkretne. Ze względu na ich długość i specyfikę jest logiczne, że liczba wyników wyszukiwania będzie kilkakrotnie niższa, niż w przypadku bardziej ogólnych i krótszych fraz. Zaletą zapytań long tail jest ich wysoki współczynnik konwersji, ponieważ użytkownicy, którzy wyszukują w ten sposób, są zazwyczaj zdecydowani na zakup danego produktu lub usługi i dokładnie wiedzą, czego szukają. Pozycjonowanie na frazy z długiego ogona jest stosowane zarówno w PPC, jak i w SEO. Nakłady na optymalizację fraz long tail są zwykle znacznie niższe, niż na ogólne frazy.