Menu

Linki zewnętrzne

Linki, które odsyłają ze strony (e-shop itp.) A na stronę B, oznaczamy terminem linki zewnętrzne. Linki w obrębie jednej strony nazywamy linkami wewnętrznymi. Linki mogą mieć formę tekstu, obrazku itp.