Menu

Linkfarm

Farma linków, farma hiperłączy, to sieć witryn stworzona w celu manipulacji mocą strony. Typowym przykładem link farm są sieci katalogów lub microsites, których jedynym celem jest stworzenie przestrzeni dla linków zwrotnych. Pozyskiwanie linków z tych farm jest jedną z zakazanych metod link buildingu i grozi za nie kara ze strony wyszukiwarek.