Menu

Konwersja

Konwersja na stronie internetowej następuje wtedy, gdy użytkownik wykona czynność, która jest cenna dla właściciela witryny, a także zgodna z przeznaczeniem strony (na przykład zamówienie produktu). Niektórzy za konwersję uważają już choćby skorzystanie z formularza kontaktowego, podczas gdy inni jedynie czysto handlową akcję.