Menu

Influencer

Influencer marketing jest formą marketingu internetowego, która skupia się głównie na jednostce, a przy tym trochę pomija kierowanie na rynek jako całość. Strategia ta zakłada istotną rolę osób, które mają pewien potencjał wpływania na zachowanie grupy docelowej (na przykład w celu zwiększenia popytu na zakup konkretnego produktu). Dany influencer może stanowić dla klientów symbol bardzo znaczących referencji. Influencerzy to zazwyczaj znani ludzie, którzy stanowią autorytet dla danej grupy osób. Może tu chodzić o polityków, naukowców, ekspertów, pisarzy, dziennikarzy i celebrytów. Wielki rozwój influencer marketingu jest ściśle związany z rozwojem portali społecznościowych.