Menu

Google Tag Manager

Google Tag manager (w skrócie GTM) to system od Google służący do zarządzania kodami śledzenia na stronach internetowych. System ten pozwala przede wszystkim na pracę z kodami śledzenia. Wystarczy wprowadzić tylko jeden kod źródłowy, ten od Google Tag Manager, a wszystkie kolejne kody śledzenia mogą być wprowadzane bezpośrednio przez interfejs GTM. Zastosowanie systemu znacznie upraszcza pracę z innymi systemami trackingowymi, gdyż nie potrzeba interwencji programatora bezpośrednio do kodu źródłowego strony.