Menu

Analiza profilu linków

Analiza profilu linków jest jednym z pierwszych działań przy pozyskiwania linków (link buildingu), co z kolei wpływa na strategie link buildingowe. Analiza skupia się na czynnikach off-page strony internetowej i poddaje ocenie jakość, relewancję, różnorodność i naturalność profilu linków jako całości, jak również linki przychodzące, anchor teksty, linki sitewide/text/dofollow/nofollow i inne wskaźniki. Częścią analizy powinna być zawsze kontrola „złych linków“ i zalecenia dotyczące usunięcia czy oddalenia.